FORMA'N PART


Tens alguna proposta per a la Caserna? Vols utilitzar alguns dels espais? Explica'ns el teu projecte o idea d'activitat!


PROCÉS D'APROVACIÓ

Totes les propostes són valorades per la Coordinadora i la comissió tècnica, i si s'ajusten als criteris de la Caserna, passen a ser aprovades en assemblea.

Els criteris a tenir en compte són els següents:
 
COMPROMISOS ÈTICS
  • Les activitats han de ser respectuoses amb els drets humans. No hi pot haver cap tipus de discriminació per raons de gènere, ètnia, origen, etc.
  • Cal procurar que les activitats siguin obertes i gratuïtes per tal d'assegurar el lliure accés a tothom.
  • En el cas que les activitats no siguin gratuïtes, cal justificar-ho i dur una proposta econòmica a la Coordinadora i a l'Assemblea. Cal pactar com es durà a terme i garantir la no discriminació per impossibilitat de pagament, la no explotació de les persones que realitzin treballs i/o tasques, que no es menysvalori l'art i la cultura i altres criteris que es puguin considerar importants en cada cas.
COMPROMISOS D'ÚS I MANTENIMENT DE L'ESPAI
  • Control de clau i accés al local.
  • Endreça i neteja.
  • Compromís de rehabilitació i adequació de l'espai (si s'escau).
  • Compromís d'assistència a les reunions de coordinació.
  • Les entitats i persones organitzadores es fan responsables de la seguretat i de qualsevol incident que hi pugui haver a l'espai abans, durant i després de la seva activitat. 


Entrades populars

Imatge
Imatge